Firma Grenkeleasing sp. z o.o. działa w ramach międzynarodowej grupy finansowej Grenkeleasing AG z Baden-Baden.Specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz sprzętu telekomunikacyjnego. Specyfiką działalności firmy jest oferowanie usług leasingowych poprzez sieć wyspecjalizowanych partnerów, jakimi są autoryzowani dostawcy przedmiotów leasingu.

GRENKELEASING oferuje proste i szybkie finansowanie przedmiotów z zakresu nowoczesnej technologii za pomocą leasingu.

 

Zalety leasingu:

 • Finansowanie w PLN,
 • Stała Rata – finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej,
 • Minimum Formalności – nie wymagamy dokumentów z US i ZUS,
 • Szybka Decyzja wszystkie formalności do załatwienia w 1 dzień,
 • Finansowanie na 100% – opłata wstępna wynosi od 0% do 30%,
 • Leasing przedmiotów IT już od wartość 1500zł netto,
 • Okres leasingu – od 18 do 60 miesięcy.

 

Rodzaje umów

Leasing tradycyjny
Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową z góry określoną w umowie.

Leasing optymalny
Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.


Wymagane dokumenty – procedura promocyjna
(dotyczy przedmiotów od wartości 1.500 – 10.000 zł. netto):

 1. Wniosek – procedura promocyjna. (bez danych finansowych, bez majątku)
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki).
 3. Dwa dowody tożsamości.


Wymagane dokumenty – procedura uproszczona
(dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł. netto):

 1. Wniosek – procedura uproszczona.
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki).
 3. Dwa dowody tożsamości.


Wymagane dokumenty – procedura zwykła
(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 1. Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki).
 3. Regon i NIP.
 4. Dwa dowody tożsamości.


Do pobrania:

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu

Informacje o firmie

Informacje o firmie

Servers24.pl
ul. Warszawska 164, Latchorzew
05-082 Stare Babice

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
godz: 9.00 - 17:00

Informacje o firmie

Informacje o firmie

NIP: 526-286-30-64
Regon: 142989191

joomla black